Umango OCR

Skanowanie na najwyższym poziomie

Kluczowe możliwośći

Oprogramowanie Umango pozwala na konwersję dokumentów do formatów edytowalnych i przeszukiwalnych takich jak Word, Excel, PDF/A i inne. Program przetwarza nie tylko skany ale też istniejące już pliki. Umango działa na silniku OCR ABBY dzięki czemu jest bardzo dokładny – nie zostawia pojedynczych liter ani innych niepożądanych znaków  w pliku końcowym. Ogromne możliwości konfiguracji stawiają go w czołówce systemów do rozpoznawania tekstu. Możliwość integracji z innymi systemami sprawia, że można go dostosować do istniejących już procesów związanych z digitalizacją dokumentów.

 
 
Umango obrazek

Integracja z systemem PaperCut

Oprogramowanie Umango jest idealnym rozszerzeniem systemu PaperCut. Wykorzystuje funkcję Integrated Scanning PaperCut MF, dzięki czemu skanowanie i konwersja dokumentów możliwe są bezpośrednio z panelu kserokopiarki bez konieczności ustawiania parametrów przed każdym zadaniem OCR.

Umango pozwala też na pracę na urządzeniach, które nie współpracują jeszcze z funkcją Integrated Scanning PaperCut (np. starsze urządzenia Konica Minolta bez i-option). Możliwość konfiguracji na konwersję z katalogu sieciowego, lub adresu e-mail tak naprawdę pozwalają wykorzystać pełną funkcjonalność z dowolnymi urządzeniami.

Operacje wyjściowe

Możliwość eksportu do wielu formatów plików: PDF, Word, Excel, Tiff i innych. Możliwość dostosowania miejsc docelowych i naz dokumentów

Skanowanie do folderu domowego

Po ukończeniu zadania skanowania przy użyciu urządzenia wilofunkcyjnego plik zapisywany jest w katalogu domowym danego użytkownika w ustawionym wcześniej formacie.

Obsługa wielu procesorów

Możliwość dodania wielu procesorów, do pozwala na rozdzielanie zadań i przetwarzanie ich w tym samym czasie.

Separacja Zadań

Obsługa separacji zadań pozwala na skanowanie wielu dokumentów jednocześnie

Rozwiązanie dla wielu marek

Możliwość dodania wielu procesorów, do pozwala na rozdzielanie zadań i przetwarzanie ich w tym samym czasie.

Bezpieczeństwo

Umango razem z PaperCut MF mogą razem kontrolować i śledzić kto co skanuje oraz dokąd to przesyła.

Kompresja PDF

Szybka kompresja plików PDF pozwala zmniejszyć rozmiar dokumentów w celu archiwizacji lub przesłania mailem.

Szybka konfiguracja

Jeśli w środowisku działa system PaperCut i funkcja Integrates Scanning nie ma potrzeby konfiguracji każdego urządzenia oddzielnie

Wykrywanie pustych stron

Bardzo dokładny algorytm do wykrywania pustych stron. Filtr pozwala też wykrywać i korygować orientację strony, wyostrzać czy równać dokumenty, a to nie wszystkie funkcje.

Skanowanie do wiadomości e-mail

Możliwość wysłania dokumentu na zdefiniowany w Umango adres mailowy, system automatycznie odeśle przetworzony plik np. Word czy Excel.

Szybki kontakt z nami: